Overegnar Berg

Norske fiskarar har hatt nokre gode år, dei har tent godt med pengar. Det har ikkje alltid vore slik, og ikkje på noko tidspunkt kjem eg til å vere avundsjuk på fiskarane fordi dei tener godt.

I arbeid: Frå egnarhuset på «Karl Vadøy», rundt 1980, men kven er overegnaren?   Foto: Privat

Overegnar Berg fekk difor den aller beste pleie og omsorg på hotellet, og han slapp truleg å betale på forskot.

Nyhende

Det er ofte slik at skal du vere med på oppturane må du også vere med på nedturane. Hoppar ein av når tidene er dårlege, blir ein ikkje med på oppturane. Gode inntekter løftar statusen til fiskarane, og i dag gjev det god status å vere fiskar.