Ikkje meldt om nye positive prøver i Herøy

Som oppfølging av den smittesporinga som er gjennomført dei siste dagane vart det teke 75 testar i Herøy måndag 12.10. 20. Det til no ikkje meldt om nye positive prøver i Herøy, seier smittevernoverlege Bjørn Martin Aasen.

Bjørn Martin Aasen:   Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

Nyhende

I ei pressemelding omtalar smittevernlegen dette som beroligande at det til no ikkje er funne noko som gir mistanke om ein pågåande smittesituasjon i kommunen.

- Vi held sjølvsagt fram med dagleg testing av alle som melder seg, følgjer Aasen opp.

Det er kome spørsmål om det siste tilfellet kan vere eit falsk positivt svar, med andre ord at analysen gir utslag utan at det ligg føre smitte.

- Det er alltid ei moglegheit for det, men vi må alltid ha det svaret vi får til grunn for det vi gjer. Det er først i ettertid, når det er gjennomført ei blodprøve som testar antistoff, at ein kan får svar på det spørsmålet. Ein slik test vert også teken i dette tilfellet, men svar ligg ikkje føre før det er gått to-tre veker, seier Aasen,

- Dei som er i karantene må gjennomføre denne slik som fastsett. Noko anna kan sette andre i fare sidan smitten kan bryte ut seint i eit forløp, avsluttar Aasen.