Tekstil-gjenbruk i vinden - vi vitja NMS Myrvåg

Gjenbruk av tekstil vert stadig meir populært – også blant yngre. Haustens «Tekstildagar» på NMS Myrvåg er ikkje ein gong skikkeleg i gang, men ...

Teks­til­da­gar: 17. til 31. ok­to­ber er det fo­kus på teks­til hos NMS Myr­våg. Det er eit po­pu­lært inn­slag mel­lom alle dei som li­kar omsaum! Her ser vi to av dei ti fri­vil­li­ge med­ar­bei­da­ra­ne på bu­tik­ken, sty­re­med­lem Edith Lei­ne­bø og sty­re­lei­ar Brit Nilsen. Sist­nemn­de har ho­vud­an­sva­ret for teks­til­av­de­lin­ga sam­an med Marit Stor­øy.  Foto: Josefine Spiro

Nyhende

– I dag har vi selt seks gardiner og nokre pynteputer.