No vert det byggeboom i bustadfeltet!

Det er nokre år sidan førre husbygging i bustadfeltet på Sandshamn. No vert plutseleg ein valdsam aktivitet.

Bravo: Det er namnet på desse tomannsbustadane til Nordbohus. To slike skal førast opp i bustadfeltet, i tillegg til ein som er eit hakk større.  Foto: Nordbohus

Vi gjer det fordi det trengst

Anja Halsebakk
Nyhende

Det skjer som ein direkte konsekvens av Rosenlund Hamn si satsing og oppbygging av marinaen med tilhøyrande funksjonar.