«Spica» og gallionsfiguren

Fram gjennom tidene har mange skip forlist ved Runde. Eitt av dei er skonnertbriggen «Spica», som forliste i desember 1892.

GALLIONSFIGUREN: På dette biletet frå 1992 viser Otto Kopperstad på Koparstad fram gallionsfiguren som høyrde til skonnertbriggen «Spica». Det var bestefaren til Otto, Olai Nygjerde, som fann gallionsfiguren i sjøen ved Runde. I dag er det son til Otto, Håkon Kopperstad, som eig og har teke vare på dette klenodiet.   Foto: HARALD THORSETH

«Spica» hamna i eit forrykande uvêr og forliste i det ureine og farlege farvatnet ved Runde.

Nyhende

Hadde det ikkje vore for at gallionsfiguren til «Spica» vart funnen og teken vare på, kunne dette forliset lett ha gått i gløymeboka.