Høgt sjukefråvær og varsla økonomisk storsmell uroar Sande-politikarane:

Sande styrer mot meirforbruk på 16 mill.

Med eit sjukefråvær på over 15 prosent og ekstrautgifter knytt til koronasituasjonen på 2,5 millionar har helse og omsorgssektoren store problem. Pensjonskostnadane er likevel verstingen i dyster økonomirapportering.

MAN­GE UT­FORD­RIN­GAR: Flei­re av med­le­me­ne i Sande for­mann­skap måt­te stil­le spørs­mål om det ver­ke­leg er slik at ein er på veg mot eit meir­for­bruk på 16 mil­li­o­nar kro­ner. Dei had­de flei­re spørs­mål rundt ut­vik­lin­ga. Også den sto­re auka i sju­ke­frå­vær uroa dei fol­ke­val­de.  Foto: Stian Langlo Driveklepp

Nyhende

– Den 31. juli varsla vi eit overforbruk på fem millionar, no er det 15,9 millionar.