Utfordrar fylkeskommunen på ferjer med dårleg tilgjenge

Det kommunale rådet i Sande karakteriserer ferjemateriell som «utdatert», og peikar særskilt på den 43 år gamle ferja på Larsnes-sambandet.

Bilferja Kvam: Rådet for personar med nedsett funksjonsevne i Sande trekkjer fram denne ferja, bygd 1977, som eit dårleg døme på tilgjenge for folk flest. 

Nyhende

Rådet for personar med nedsett funksjonsevne har kome med ein merknad til det ferjemateriellet som trafikkerer på Ytre Søre Sunnmøre.