Søkjer erstatning for beiteskader

Gardbrukar Torleiv Storegjerde har vendt seg til fylkeslandbrukskontoret.

Barbert: Frå ei sak tidlegare i år. Dyrkamarka til Torleiv Storegjerde er snaubeita. Foto: Stian Langlo Driveklepp. 

Nyhende

Utfordringa – tidlegare omtala i Vestlandsnytt – er beitepress frå hjort på dyrkamarkane Storegjerde driftar.