Kommunane på Søre samlar seg om ferjeuttale:

Vil ha fast nattferje i Larsnes-sambandet

Kommunane på Søre Sunnmøre lanserer kompromissløysing for å redusere fylkeskommunen sine ferje- og hurtigbåtkostnadar. Sisteturen mellom Årvika og Koparneset kan bli flytta til Larsnes-sambandet.

Lars­nes fer­je­kai: Er fø­re­sle­ge som av­gangs­kai for alle som skal frå Gur­skøya til Van­yl­ven seint på kvel­den. Frå før reiser alle som skal til ytre Sande her­i­frå.   Foto: Arkiv/Endre Vorren

Nyhende

Saman med representantar frå næringslivet i regionen har dei sju kommunane på Søre Sunnmøre vurdert dei føreslegne endringane i rutetilbodet for ferje og hurtigbåt. I denne prosessen har dei ulike kommunane peika på kva som er viktigast for si kommune, og til slutt har ein kome fram til ein fellesuttale som vart sendt over til fylkeskommunen tysdag.