Har framleis ikkje gjennomført tomtekjøp

– Kjøper ein ikkje tomta forstår eg ikkje kva kommunen held på med. Då held ein folk for narr.

KJELL RUN­DE: Folkelista-rep­re­sen­tan­ten fryk­tar at Her­øy kom­mu­ne held folk for narr.  Foto: Stian Langlo Driveklepp

Nyhende

Det sa ein skuffa Kjell Runde på tampen av eit innlegg der Folkelista-politikaren tok eit nytt oppgjer med den manglande gjennomføringa av det vedtekne tomtekjøpet i Myrvåg/Dragsund.