To verksemder får skjenke ute til 02.30

Christineborg Gjesthus får lik skjenketid inne og ute. Det same får Kami Skotholmen.

AL­KO­HOL: Illustrasjonsfoto  Foto: Shutterstock

Nyhende

Sistnemnde fekk i første omgang avslag på søknaden, og måtte nøye seg med uteservering til klokka 02.00, i likskap med sentrumsnære verksemder. Kommunedirektør Trond Arne Aglen meinte derimot at dette ville bli feil, og bad dei folkevalde om å ta opp saka til ny behandling.