Klar tale om museumskonsolideringa på Sunnmøre:

–Dette finn vi oss ikkje i

Skal Herøy kystmuseum få halde fram under paraplyen til Musea på Sunnmøre, må kommunen gi frå seg eigedomsretten til alt av bygningar og 90 mål jord på Herøy.

Udis­ku­ta­belt: – Ei­ge­doms­ret­ten til Her­øy kyst­mu­se­um er udis­ku­ta­bel, sei­er Tor Sind­re Stein­svik som kan støt­te seg til tid­le­ga­re ved­tak både frå for­mann­skap og kom­mu­ne­sty­re i Her­øy.  Foto: Arkiv

Musea på Sunnmøre prøver seg med påstandar som ikkje held vatn. – Musea på Sunnmøre prøver seg med påstandar som ikkje held vatn.

Tor Sindre Steinsvik
Nyhende

For oss er eigarskapen udiskutabel, og dette blir difor heilt utenkjeleg å vere med på, seier Tor Sindre Steinsvik som er leiar av eigarstyret for Herøy kystmuseum.