Vil ha flest mogleg TEFT- søkjarar

Fristen for å søkje om Sparebanken Møre sine TEFT-midlar er i ferd med gå ut. No ber banksjef Per Ronald Knutsen om at så mange som mogleg grip sjansen.

Kanoar: Sparebanken Møre har no vore med på å finansiere nye kanoar ved Kjeldsund.   Foto: Pressefoto

Nyhende

Den lokale banksjefen i Herøy informerer om at fleire allereie har søkt.