Tilbyr kommunen kroa

Kroa ved Larsnes ferjekai vert no tilbode Sande kommune.

Vika Kro: Næringsbygget ved ferjekaia på Larsnes vert no tilbode til Sande kommune.   Foto: Arkiv/Endre Vorren

Nyhende

Det kjem fram av eit brev frå Advokatfirmaet Lunberg & Langva As, ført i pennen av Cecilie Langva på vegner av huset sin eigar Brynhild Grønnevik.