Fiskerihamner lagt ut for sal – men kommunane kan få ein siste sjanse

Foreiningar med allmennyttige føremål kan no kjøpe både Haugsholmen og Sandebukta fiskerihamn.

GRA­TIS: Sande og Her­øy har valt ulik stra­te­gi for å sik­re seg bil­leg/gra­tis hamne­over­ta­king. 

Nyhende

Bakgrunnen for at dei to hamnene no blir averterte for sal er at statlege, kommunale og fylkeskommunale institusjonar ikkje har nytta sin fortrinnsrett til å sikre seg hamnene.