Slik vil Herøy ta vare på privathistoriske verdiar

Formannskapet har bestemt at Herøy kommune skal inngå avtale om privatarkiv.

Her­øy: Kom­mu­ne­di­rek­tø­ren ser ein ver­di i at pri­vat­his­to­ris­ke ver­d­iar vert tek­ne vare på. 

Nyhende

Herøy kommune har fram til i dag hatt ein depotavtale med Interkommunalt arkiv (IKA) for å ta vare på eldre kommunalt arkivmateriale. Denne avtalen omfattar derimot ikkje privat arkivmateriale, og kommunen har derfor frykta at viktige historiske dokument skulle gå tapt fordi dei ikkje er oppbevarte i gode nok lokale.