Korona:

Foreldre kritiske til matpakkekrav

Foreldre ved Hauemarkja barnehage ynskjer ei oppheving av koronarutinar på mat-handtering.

Und­ran­de: FAU ved bane­ha­gen på Lars­nes sy­ner mel­lom anna til at det ik­kje har vore ko­ro­na­smit­te i Sande sidan april. (Sidan brevet vart skrive, har situasjonen endra seg, rdd., mrk)  Foto: Endre Vorren

Nyhende

Det kjem fram av eit brev frå FAU til Sande kommune. Under koronatida har borna med seg matpakkar heimanfrå.