Ekstraordinær koronahjelp til NAV Herøy og Vanylven

NAV Herøy og Vanylven får koronahjelp over statsbudsjettet for 2020 til å styrke den økonomiske rådgivinga.

PÅGANG: NAV Herøy og Vanylven har stor pågang av folk med behov for økonomisk rådgiving.  Foto: Arkiv

Nyhende

Fylkesmannen i Møre og Romsdal melder at NAV Herøy og Vanylven vil få del av statstilskotet som avsett for å hjelpe NAV-kontora til å handtere konsekvensane av Covid-19. NAV Herøy og Vanylven er eitt av seks NAV-kontor i fylket som har søkt på tilskotsordninga.