Åttringen i fjøstaket

Ute ved «Botnløysa» langs Flåværleia, i Mons-garden på Leinøy, står det gamle vestlands-tunet fremdeles slik det var ved utskiftingen i 1869.

Løe­gulv: På den­ne halv­de­len av løe­gul­vet lig­ger en kom­plett sunnmørsåttring. In­gen vet når den ble lagt her.  Foto: Lise Nymark-Engelstad

Nyhende

Våningshus med trapp på midten og to piper, med stabbur og løe, og nausttomt i gangavstand til sjøen.