Ordføraren vil «snu» snøggbåtruta som går frå Stad til Ålesund

Olav Myklebust meiner det er best om snøggbåtruta går nord-sør i staden for sør-nord.

Gabriele: Snøggbåten til Cruise Service kan bli meir og meir viktig i åra som kjem meiner Sande-ordførar Olav Myklebust, som har sendt støtteskriv om offentleg finansiering av ruta. Arkivfoto: Endre Vorren 

Nyhende

Det kjem fram av eit skriv der Sande-ordføraren støttar offentleg finansiering av den nye snøggbåtruta som Cruise Service har fått konsesjon på.