Mistanke om ILA-smitte i anlegg med 800.000 laks

I vinter vart det avdekka ILA-smitte ved Mowi sitt anlegg ved Voldneset. No er det ILA-mistanke i Bjørlykkestranda.

ILA - igjen? Åtte månader etter ILA-utbrotet ved Voldnes kan det igjen ha oppstått slik smitte ved eit lokalt oppdrettsanlegg. Denne gongen ved her ved Bjørlykkestranda, på vanylvssida av grensa i Ssndsfjorden/Rovdefjorden.   Foto: Arkiv / Endre Vorren

Nyhende

- Vi varsla Mattilsynet 10. september. Mistanken går på mogleg ILA-smitte, seier kommunikasjonssjef Eivind Nævdal-Bolstad i Mowi.