Herøy brann og redning har blitt kursa i førstehjelp:

– Viktig kompetanseheving for oss

I mange tilfelle er brannvesenet første instans som når fram til skadde eller sjuke. Då er god kunnskap om akutt førstehjelp avgjerande viktig.

Førebygging: – Det er vik­tig fø­re­byg­ging å fø­re­byg­ge yt­ter­le­ga­re ned­kjø­ling, sa inst­ruk­tør Len­nart Waagan like før kurs­del­ta­ka­ra­ne fekk prø­ve seg i prak­sis. Her ser vi at dei har fått pa­si­en­ten vekk frå trap­pa, og at tre av ka­ra­ne no held fram med den vik­ti­ge førs­te­hjel­pa. Eit av gre­pa er alt­så å pak­ke pa­si­en­ten godt inn. Ein fjer­de mann i tea­met kon­trol­le­rer det dei gjer opp mot sjekk­lis­ta.  Foto: Stian Langlo Driveklepp

Nyhende

– Om vi går tilbake til start; kvifor valde de å løyse situasjonen på akkurat denne måten?