Seier nei til brannvernsamarbeid

Eit interkommunalt brannvernsamarbeid er ikkje aktuelt for Vanylven å vere med på.

Illustrasjon: Vanylven vil ikkje ha brannvernsamarbeid.. 

Nyhende

Slik Vanylven kommune ser det, er det lite å hente økonomisk på ei samanslåing av brannverna på Søre Sunnmøre. Difor har kommunestyret vedteke at Vanylven ikkje skal vere med vidare i eit formalisert brannvernsamarbeid som ei tid har vore under utgreiing.