Krev lovlegkontroll av hamnevedtaket

Fem kommunestyrerepresentantar, alle frå Folkelista og Senterpartiet, meiner skuldingane mot ordførar og kommunedirektør er så alvorlege at ein lovlegkontroll av Fosnavåg hamn-vedtaket må til.

FOS­NA­VÅG HAMN: Var vedtaket om skrinlegging av prosjektet med utdjuping og miljøopprydding av hamna lovleg fatta?  Foto: Arkiv/Bjørnar Torvholm Sævik

Nyhende

– På folkemøte blir det gong på gong hevda at ein ikkje ynskjer omkamp i saka, og då er det berre lovlegkontroll som kan avdekke om ein har eit lovleg fatta vedtak.