Fryktar ferjekutt vil gje store konsekvensar

Årvik - Koparnes blir hardast råka viss fylkeskommunen gjennomfører kuttplanen, så no er det viktig at vi seier frå om kva konsekvensar dette vil ha, for bulyst og trivsel, for næringsdrivande, for ambulansedrift og for pendlarar ut og inn av kommunen.

Lena Landsverk Sande: Vanylvsordføraren fryktar konsekvensane ferjekuttforslaget vil få for folk og næringsliv.  Foto: Arkiv

Nyhende

Det seier vanylvsordførar Lena Landsverk Sande (V) i ein førebels komentar til fylkeskommunen sitt dramatiske kutteforslag som no er sendt ut på høyring