Bjarne Kvalsvik ber om klare signal frå Sande om SaFast og ferjekaipengar, får svar:

– Kaiene må utbetrast snarast

Samferdselsutvalet vil ha klare svar frå Sande kommune om SaFast og bruken av midlar avsett til ferjekaiutbygging. Både Kari Ristesund og ordførar Olav Myklebust meiner strakstiltak på kaiene må prioriterast.

Bjar­ne Kvals­vik: Sam­ferd­sels­po­li­ti­ka­ren frå Her­øy ber om ty­de­le­ge sig­nal frå Sande kom­mu­ne før det fyl­kes­kom­mu­na­le sam­ferd­sels­ut­va­let no snart skal gje­re ved­tak om framtida til fer­je­ka­ie­ne på Lars­nes-sam­ban­det. ar­kiv­fo­to: bjørn­ar torv­holm sæ­vik 

Nyhende

– Eg er usikker i denne saka. Derfor treng eg tydelege signal frå politisk leiing i Sande. For vi skal slåst for det beste for øyane i Sande.