Kort møte i formannskapet – men sak om godtgjersle ikkje enkel

Godtgjersle for kommunale viltoppgåver er viktig, men kan vere vanskeleg å sette seg inn i.

LEIAR­BOR­DET: Den­ne gjen­gen klar­te å hal­de for­mann­skaps­mø­tet re­la­tivt kort den­ne veka. 

Nyhende

Herøy formannskap hadde denne veka eit av sine kortare møter, då ein heldt møtetida på godt under to timar.