Brimer runda milepåle i 2019:

Over 100 millionar for fyrste gong

For fyrste gong i Brimer si historie passerte omsetninga i fjor hundre millionar kroner.

samfunnskritisk: Mykje av det Brimer driv med er definert som samfunnskritiske funksjonar. Difor har Kvamsøy-bedrifta merka koronarestriksjonane i mykje mindre grad enn mange andre. 

Nyhende

– Ein ting er å runde ein slik milepåle, men ekstra gledeleg blir det når vi greier å gjennomføre prosjekta på ein måte som gjer at vi også tener pengar.