Covid-19:

Herøyvering testa positivt

Herøy kommune stadfestar at ein person frå Herøy har testa positiv for Covid -19 (koronavirus) i utlandet. Ved innreise til Norge var testen negativ.

Covid-19: Koronaviruset har påverka næringslivet i stor grad denne våren.  

Nyhende

Det opplyser Herøy kommune i ei pressemelding.

- Vi har såleis ingen smittesituasjon i Herøy.

Isolasjon vart sett i verk og er gjennomført. Det vert utført ny kontrolltest i Herøy.

- Smittevernoverlegen vart informert om dette etter negativ test ved innreise til Norge, og fann ikkje grunn til å informere om dette sidan testen var negativ, heiter det i pressemeldinga.