Dette skjedde rett før Fosnavåg hamn-avgjerda: Kommuneadvokat skulda for å drive politikk

Kommunedirektøren og kommuneadvokaten fekk orientere kommunestyret like før avgjerda om å skrinlegge Fosnavåg hamn-prosjektet. Det vekte reaksjonar frå politikarane.

Reidar Andresen: Kommuneadvokaten til Herøy åtvara mot fleire økonomiske risikoar ved prosjektet når han gjekk på talarstolen under torsdagens kommunestyremøte. Han trekte også inn badeland-prosjektet som eit døme på kva som kan gå gale.   Foto: Stian Langlo Driveklepp

Nyhende

Etter ein lengre debatt der både fordelar og ulemper ved Fosnavåg hamn-prosjektet vart lagt fram, samla politikarane seg til gruppemøte litt over halvvegs i den 2,5 timar lange behandlinga av Fosnavåg hamn-saka.