Flytting av Larsnes ferjekai ikkje lenger aktuelt

Det er risikabelt både økonomisk og teknisk med ei flytting av Larsnes ferjekai.

Tanken er lagt vekk: Larsnes ferjekai blir verande der ho er i dag. Men det hastar med ny kai, både her og på Voksa. Også Åram treng ny kai, medan det trengst ein del utbetringar også på Kvamsøya.  Foto: Arkiv / Endre Vorren

Nyhende

Dessutan er ferjekaiene på Larsnes-sambandet i ei slik skral forfatning at ein heller ikkje har tid til å prosjektere ei ny ferjekai nordvest for rådhuset.