Mange stadar er det som å køyre i ein "grøn tunnel":

Håkon ber kommunen ta ansvar i kampen mot gjengroing

Mange stadar langs vegane har gjengroinga ført til at folk ser berre busker og kratt. Håkon Vestnes vil ha «fri sikt» inn som tema i den kommunale planstrategien.

Veg­gen ved ve­gen: Mykje av fyl­kes­veg 61 frå Gur­ske­botn og heilt til topps på nord­sida av Dra­ge­ska­ret kan i dag rek­nast som ein «tun­nel» utan fri sikt ned og ut fjor­den. Det mei­ner Hå­kon Vest­nes er tra­sig.  Foto: Endre Vorren

Nyhende

– Det er fornuftig å etablere område der fri sikt/utsyn er viktig å bevare. Som dei fleste ser, grør store delar av området vårt igjen.