Overraska og skuffa over negativ tilråding til kafé- og galleriplanar på Mjølstaneset

– Dette skulle vere vårt bidrag til samfunnet

– Dersom nokon ønskjer å investere i ei slik satsing, er det forunderleg at ikkje politikarane og andre, i desse tider, støtter og applauderer alle som tek initiativ til ny nærings- verksemd.

På tomta til det komande næringsbygget: Styremedlem Jill Aasen, potensiell drivar av kafeen Hallbjørn Tømmerbakk, Birgitte Grongstad Kvalsvik (administrasjonen), medeigar og dagleg leiar Rita Sævik, medeigar og styreleiar Esper Ervik og styremedlem Leif Gjelseth.  Foto: Josefine Spiro

Nyhende

Det skriv styret i Ervik & Sævik Eiendom, administrasjonen, eigarar og potensielle drivarar i det planlagde næringsbygget i ein felles uttale til Vestlandsnytt.