Slo mann med spade og skada politibetjent

Ein mann frå Herøy må møte i tingretten, tiltalt for fleire alvorlege ugjerningar.

Tiltale Mannen frå Herøy er tiltalt for vald, krenkande språkbruk og for oppbevaring av narkotika og dopingsmidlar.  Foto: Endre Vorren

Nyhende

I saka som skal opp i Søre Sunnmøre tingrett i oktober er mannen tiltala for fem punkt, tre knytt til Straffelova og to som dreier seg om Legemiddellova.