Innflyttingsklart neste sommar

Arbeidet er i gang med tilbygget til Herøy rådhus der politiet etter kvart skal flytte inn.

Herøy rådhus  Foto: Jann Flatval

Nyhende

– Bygget skal står ferdig rett over ferien neste år, seier Geir Magnus Lie i Veidekke som har byggeoppdraget for Herøy kommune.