Lyser ut ny krisepakke for frivilligheita

Frivillige lag og organisasjonar får no ein ny sjanse til å søkje krisehjelp frå Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Her­øy Brass: Herøy Brass og andre lag og organisasjonar som er registrert i Frivilligregisteret kan igjen søkje korona-krisehjelp.  Foto: ARKIVFOTO

Nyhende

Fem lag og foreiningar frå Herøy og Sande fekk tidlegare i sommar til saman 300.000 kroner i erstatning for tapte inntekter ved koronaavlyste aktivitetar. No er tilsynet klar med ein ny krisepakke som kommunane er bedne om å hjelpe til med å få søkjarar til.