Mykje nedbør og lågt forbruk har sendt kraftprisen til botnar:

Dårlege tider for Tussa

Smiler folk når dei får straumrekninga så er det som oftast eit teikn på dårlege tider for kraftprodusenten.

SÆDALSVATNET NO: Temmeleg fullt i Tussa sitt vassmagasin i Sædalen, men det har ikkje alltid vore slik. Lenger nede kan du sjå eit bilde som vart teke for eit par år tilbake.  Foto: Jann Flatval

Nyhende

Trass i at produksjonen av kraft er historisk høg, kjem 2020 til å bli det dårlegaste året på lenge for Tussa Energi.