Vil også ha møte med Sande kommune

Sande kommune har hatt møte med den eine parten i tomtestriden på Gote i Gjerdsvika, og no har også den andre parten bede om samtalar med kommunen.

Gote: Dei aktuelle eigedomane, 2/14 og 2/26, ligg ved sida av kvarandre like sør for innkøyrsla til vegen som heiter Goteneset.  Foto: sunnmorskart.no

Nyhende

I formannskapet vart det vedteke at ein skulle få til eit møte mellom partane. Slik vi ser det har berre Ivar Lødemel fått høve til å uttale seg før ein på nytt tek saka til formannskapet, skriv Ove Kirkholm.


Inga minneleg løysing på Gote

Tomtestriden på Gote i Gjerdsvika let seg ikkje løyse gjennom eit møte mellom partane.