Krav om tryggare kryssing i Myrvåg

Både grendalag og skuleleiing har trygg kryssing av fylkesvegen som eit høgt prioritert trafikktryggingstiltak i Myrvåg.

Tiltak: Nedsett fartsgrense og opphøgd fotgjengarovergang er tiltak rektor Knut Einar Tokheim meiner kommunen må vurdere for å gi tryggare vegkryssing av fylkesvegen i Myrvåg.  Foto: Jann Flatval

Nyhende

Lyssetting med gatelykter, redusert fart mellom Aurvågtunnelen og Dragsundbrua, samt trygg kryssing av fylkesvegen. Det er ifylgje Myrvågtoppen grendalag det viktigaste tiltaket for trafikktrygging i bygda.