Tørr skule til etter sommarferien

Ei tørr skulebygning står og ventar når Stokksund-elevane kjem tilbake etter sommarferien.

Stokksund skule: Taket er under utbetring.  Foto: Jann Flatval

Nyhende

Eigedomsavdelinga i Herøy kommune nyttar sommarferien til å utbetre taket på Stokksund skule der lekkasje lenge har vore eit problem.