Klagar på redusert fellingsløyve

Gurskøy nordvest hjortevald klagar på at valdet har fått redusert talet på dyr i årets hjortejakt.

Hjort illustrasjonsfoto  Foto: Johnny Larsen

Nyhende

Klagen er grunngiven med at valdet har hatt ei positiv utvikling i talet på dyr. Årsaka til nedgangen i fjor var ikkje mangel på dyr, men mindre aktivitet mellom jegrane. Med normal aktivitet ser hjortevaldstyret ingen grunn til at avskytinga ikkje skal følgje same mønster som tidlegare med 30 dyr for året.