Sande idrettsråd har fordelt kulturmidlane til idrettslag:

Halve potten til Larsnes

Larsnes idrettslag har den største aktiviteten og får mest pengar frå kommunen.

KULTURMIDLAR: Larsnes idrettslag, her representert med fjorårets jentelag (16), får halvparten av Sande kommune sine kulturmidlar til idrettslag i 2020.  Foto: Oddbjørn Indregård

Nyhende

Helse- og oppvekstutvalet i Sande vedtok for ei tid sidan å sette av 71.000 kroner som årets løyving av kulturmidlar til idrettslag i kommunen.