Alt frå nybygg til resirkulering?

Fleire marknadar aktuelle for framtidas Green Yard Kleven

Den nye eigaren av verftet vil satse både stort og breitt, samstundes som ein held seg innanfor kjerneverdiane og unngår å gape over for mykje. På ønskelista står ein flytedokk, og kanskje kan det vere moglegheiter i ferjesegmentet?

STEIN FOR STEIN, MEN: Både verftsdirektør Kjetil Bollestad og konserndirektør Hans Jørgen Fedog meiner det blir viktig å ikkje gape over for mykje, men at det er ambisjonar for veftet framover er det likevel liten tvil om.   Foto: Stian Langlo Driveklepp

Nyhende

– Green Yard vart starta for å drive med resirkulering. Og som namnet legg opp til så satsar vi grønt.