Kvalsvik manar til kamp for flytilbodet:

– Spesielt viktig for næringslivet i vår kommune

Bjarne Kvalsvik meiner eventuelle kutt i rutetilbodet ved Ørsta-Volda lufthamn vil vere svært uheldig, og då spesielt for næringslivet i Herøy kommune.

Bjar­ne Kvals­vik: Den fun­ge­ran­de ord­fø­ra­ren i Her­øy mei­ner det er vik­tig at po­li­ti­ka­ra­ne en­ga­sje­rer seg for å be­hal­de til­bo­det mel­lom Hov­den og Oslo, som igjen er i fare.   Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

Nyhende

– Oslo-flya frå Hovden har kanskje vore spesielt viktige for næringslivet i vår kommune. Det er fleire som har trekt fram kor positivt eit slikt tilbod er.