«Hæ? He dokke blitt heilt galne?»:

Dette unge paret flyttar til Storholmen

«Hæ? He dokke blitt heilt galne?». Det er ofte den første reaksjonen Jeanette og Pascal har fått på valet dei har gjort.
Nyhende

Det er temmeleg nøyaktig 57 år sidan dei siste fastbuande flytta frå Storholmen. Faktisk var det eldste sonen i familien Rønnestad, Ove, som då fann det for godt å kome seg over til Kvamsøya. Noko tidlegare hadde resten av familien flytta over sundet til den større øya.