Fungerande Herøy-ordførar, Bjarne Kvalsvik, om at Kleven er konkurs:

- Vil ynskje konsernleiing og tilsette lukke til i ein vanskelig situasjon

Den fungerande ordføraren i Herøy uttrykker på vegner av kommunen sin støtte for dei tilsette og konsernleiinga i Kleven etter fredagens tragiske konkurs-nyheit.

BJAR­NE KVALS­VIK:   Foto: Stian Langlo Driveklepp

Nyhende

– Vi registrerer den vanskelege situasjonen Kleven Verft a/s har hamna i. Det er mange frå Herøy som har sin arbeidsplass her, som også vert råka av konkursen. Det har alltid vore stor og viktig samhandling mellom Kleven og næringslivet i Herøy. Det betyr såleis mykje også for vår kommune at det vert arbeid aktiv for å finne ei varig og god løysing, seier Kvalsvik.