Seier opp PPT-avtale med Herøy kommune

Fylkeskommunen vil ikkje lenger kjøpe PP-teneste av Herøy kommmune.

PPT: Frå 1. august neste år vil fylkeskommunen ikkje lenger kjøpe PP-teneste frå Herøy kommune til Herøy vidaregåande skule. 

Nyhende

Møre og Romsdal fylkeskommune seier opp avtalen som fylket har hatt om kjøp av PP-teneste frå Herøy kommune til Herøy vidaregåande skule.