Vil gi Aasmund Torvik opsjon på Torvik-tomt

Skrinlegginga av Nordic Resort opnar dørene for Aasmund Torvik og Vikane Eiendom.

VI­KA­NE EIENDOM: Slik ser Aas­mund Tor­vik for seg den vi­da­re ut­vik­lin­ga av Vi­ka­ne Eiendom.  Foto: Skisse Vikane Eiendom AS

Nyhende

Komande tysdag får Herøy formannskap på bordet eit mogleg tomtesal i Torvik. Tomtearealet det dreier seg om er delar av arealet som var tiltenkt resortanlegg-planane til Nordic Resort. Dette området er no kjøpt tilbake av kommunen.