Fekk fullt medhald i klagenemnda

Klagenemnda i fylkeskommunen har gitt ein tomteeigar på Kvalsund fullt medhald i ein klage på pålegg som kommunen gav i samband med husbygging i Bakkevegen på Kvalsund.

Bakkevegen 

Nyhende

Klagenemnda har oppheva vilkåra som kommunen sette for frådeling av tomta, og gir tomteeigaren løyve til utvida bruk av avkøyrsla frå Bakkevegen til fylkesvegen.


Urimeleg krav til husbyggar, meiner fylkeskommunedirektøren:

Tilrår medhald i klage

Fylkeskommunedirektøren vil gi ein tomteeigar medhald i klage på krav om kryssutbetring på Nerlandsøya.