Ingen korona-effekt på Kvamsøya:

Brimer held stadig koken

På Kvamsøya, med sine knappe 200 innbyggarar, ligg ein av dei største industriarbeidsplassane i Sande. Og drifta av Brimer går godt.

Hjartet i Brimer: Aktiviteten som skjer i desse produksjonslokala på Kvamsøya gir sysselsetting til eit sekstitals personar. – Kvamsøya er hjartet i Brimer, slår dagleg leiar Håvard Haanes fast.  Foto: Brimer

Nyhende

2019 blei eit godt år, og ordreinngangen så langt i år tyder på at 2020 ikkje blir noko dårlege for Kvamsøy-bedrifta med sine nær 60 tilsette.